Option Description
NO UV Coating
Spot UV on BOTH Front and Back
Spot UV on Back, Full UV on Front
Spot UV on Front, NO UV on Back
Full UV on ALL Printed Side(s)
Full UV Front Only, No UV on Back